Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Prodávající:

Jana Stejskalová
Došlíkova 33
636 00 Brno

tel. 604 223 556
e-mail: obchod@hrackybites.cz

IČO:
DIČ:

jsme plátci DPH

Provozovna:
Hračky Sport rybařina,Hrnčířská 133, 595 01, Velká Bíteš

(dále jen "prodávající")

1.2. Kupující:

Zákazníkem je každá fyzická osoba, fyzická osoba - podnikatel nebo  právnická osoba, která splní podmínky uvedené v objednávkovém formuláři.

(dále jen "kupující")

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1.       Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.zahradni-svet.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2.2.       Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky (e-mailem, písemně, či telefonicky) prodávajícím.
2.3.       Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
2.4.       Kupující má právo bezplatně zrušit svou objednávku od objednání do jejího potvrzení, na zrušení objednávky v jiném termínu se mohou kupující a prodávající dohodnout individuálně.
2.5.       Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
2.6.       Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
2.7.       Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu  www.hrackybites.cz  kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a to jen pro potřeby obchodních aktivit mezi kupujícím a prodávajícím. Tímto se prodávající zavazuje neposkytovat jakýmkoliv způsobem osobní údaje kupujícího třetím osobám. 

3. Dodací podmínky

3.1.       Vznikem kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím se prodávající zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu podle vyplněného objednacího formuláře v objednávce.
3.2.       Pokud není v objednávce stanoven termín dodání, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu sdělit dodatečně a průběžně jej informovat o případných změnách (týká se především zakázkové výroby, prodeje zboží upraveného podle přání zákazníka a prodeje sezónního zboží mimo sezónu).
3.3.       Expedice zboží skladem k zákazníkovi je uskutečněna ihned v případě volby dobírka, popřípadě připsáním peněz na účet prodávajícího v případě volby předfaktura.
3.4.       Poplatek za dopravu zboží do místa určení stanovené kupujícím činí 130,- Kč vč. DPH při celkové objednávce do 7.000,- Kč vč. DPH v případě zvoleného způsobu platby za zboží "dobírka"
             Poplatek za dopravu zboží do místa určení stanovené kupujícím činí 110,- Kč vč. DPH při celkové objednávce do 7.000,- Kč vč. DPH v případě zvoleného způsobu platby za zboží "platba předem"
3.5.       Při celkové objednávce nad 7.000,- Kč vč. DPH je doprava zboží do místa určení stanovené kupujícím zdarma.
3.6.       Osobní odběr objednaného zboží na adrese prodávajícího (bod 1.) není zpoplatněn.
3.7.       Nedodržení těchto dodacích podmínek opravňuje kupujícího od kupní smlouvy odstoupit.
3.8        Expedice zboží může být uskutečněna i do zemí mimo ČR a to výhradně na dobírku, přičemž prodejce zašle zboží zákazníkovi v měně shodné s měnou země uvedené v dodací adrese. Cena za zboží se přepočítá podle kurzu aktuálního v den expedice. Cena za dopravu se řeší vždy individuálně.

4. Platební podmínky a metody

4.1        Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat objednané zboží v ceně uvedené v objednávce. Výjimkou jsou dodatečné úpravy na zboží podle přání zákazníka, které jsou možné, avšak nejsou předmětem objednávky a kupující s prodávajícím se na nich dohodnou dodatečně.
4.2.      Platba za objednané zboží je možná 3 způsoby:
4.2.1    Dobírkou – cenu za objednané zboží kupující zaplatí při předání zboží v místě určení a to v hotovosti k rukám dopravce.
4.2.2.   Převodem z účtu - cenu za objednané zboží kupující zaplatí převodem částky uvedené v objednávce na účet prodávajícího 9864739604/0600 a to předem na základě zaslané předfaktury.
4.2.3    V hotovosti – cenu za objednané zboží kupující zaplatí při převzetí zboží a to v hotovosti k rukám prodávajícího. Tento způsob úhrady je možný pouze při osobním odběru.
4.3.      V případě akčních nabídek, ve kterých je nabízen výběr zboží v určité hodnotě zdarma se tato částka neprojeví v objednávce, ale odčítá se až v předfaktuře.
4.4.        Neuhrazením celé částky za objednané zboží zaniká kupní smlouva. 

5. Reklamace a záruční podmínky

5.1.       Veškeré reklamační podmínky se řídí zákonem 367/2000Sb (§ 53 odst. 7 OZ).
5.2.       Na veškeré zboží se poskytuje záruka ze zákona, pokud není uvedeno jinak.
5.3.       Pokud není přiložen záruční list slouží k tomuto faktura či dodací list s přesným datem prodeje výrobku
5.4.       V případě zjištění závad či nesouladu s objednávkou je zákazník povinen nahlásit tuto skutečnost nejpozději do 3 pracovních dnů formou emailu doručeného na adresu obchod@hrackybites.cz kde uvede přesný popis závady, v případě poškození provede dokumentaci.
5.5.       Prodávající je povinen do 3 pracovních dnů poskytnout informaci o formě vyřízení reklamace.
5.6.       Případné reklamace se uplatňují v provozovně firmy Hračky SPORT, Hrnčířská 133, 59501 Velká Bíteš a to zasláním zboží v původním obalu a nepoškozeném stavu, jakýmkoliv způsobem kromě dobírek, které nebudou převzaty.
5.7.       V zákonné lhůtě 30 dnů bude výrobek opraven, vyměněn poškozený díl či dodán nový kus.
5.8.       V případě vrácení částky za nákup, bude toto řešeno formou dobropisu a převodu částky na účet zákazníka
5.9.       Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, neodbornou montáž či zanedbání doporučené údržby, popřípadě na vady vzniklé jiným nepovoleným zásahem.

7. Vrácení zboží bez udání důvodu

7.1.       Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.
7.2.       Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět na vlastní náklady v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
7.3.       Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely občanského zákoníku č.367/2000 od kupní smlouvy:
7.3.1.    na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
7.3.2.    na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
7.3.3.    na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
7.3.4.    na dodávku audio a video nahrávek, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
7.3.5.    na dodávku novin, periodik a časopisů,
7.3.6.    spočívající ve hře nebo loterii.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.       Veškerý provoz na www.hrackybites.cz se řídí občanským zákoníkem v případě, že nakupující je fyzická osoba.
8.2.       Veškerý provoz na www.hrackybites.cz se řídí obchodním zákoníkem v případě, že nakupující je fyzická osoba-podnikatel, nebo právnická osoba.